Dziś jest niedziela,
05-07-2020

Zamówienia


2013-12-02 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 27 listopada br. (dostawa mebli biurowych dla DBFO Ursynów). W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Meblotop P.P.H.U. s.c. A. Dłutek, M. Drozdowicz
ul. Synów Pułku 8
01-354 Warszawa


2013-11-27 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych.

Oferty należy dostarczyć do dnia 29.11.2013 do godz. 14:30:

  • pocztą/kurierem - na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
  • osobiście na adres DBFO Ursynów, ul. Al. KEN 61, 02-777 Warszawa pok.502
  • pocztą elektroniczną na adres apolarczyk@edu.um.warszawa.pl

Osoba do kontaktu:

Anna Polarczyk - tel. 22 545 74 71, 519 516 293; apolarczyk@edu.um.warszawa.pl


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy