Dziś jest niedziela,
05-07-2020

Zamówienia


2014-12-17 | Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zakończyło się postępowanie prowadzone w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11 Grudnia br. W jego wyniku wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Regest
10-691 Olsztyn
ul. Igora Sikiryckiego 1/7

Wynik


2014-12-11 | Zapytanie ofertowe

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy (DBFO Ursynów - Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. KEN 61; (kod pocztowy: 02-777 Warszawa) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na uporządkowanie oraz archiwizację dokumentacji działu płac i księgowości DBFO.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Archiwizacja dokumentów (kategoria B-50 lub BE-50, B-10)

 Akta wytworzone są w przez następujące komórki organizacyjne: Dział płac, Dział księgowości  i są to dokumenty w zakresie kategorii B-50 lub BE-50, B-10 i B-5, miedzy innymi:

a)    listy płac

b)    karty wynagrodzeń

c)    Dekrety, umowy, akta osobowe

d)    Pity pracowników

e)    Pity placówek oświatowych

f)     Dokumenty księgowe (faktury, rachunki, wyciągi bankowe i inne)

 

Dokumentacja, o której mowa w pkt a/ do f/ dotyczy lat 2010 do 2012 i znajduje się w pomieszczeniu będącym składnicą zakładową akt DBFO. Archiwizacja będzie przeprowadzana u zamawiającego, adres: ul. Mandarynki 1 Warszawa i powinna się odbywać  według istniejących już spisów.

Szacowana ilość dokumentacji wyrażona w mb -  72 mb.

 

Uporządkowanie oraz archiwizacja dokumentacji polegać będzie na:

  • 1/ wyselekcjonowaniu dokumentacji według poszczególnych rodzajów dokumentów,
  • 2/ zaprowadzeniu ewidencji dla danego rodzaju dokumentów,
  • 3/ przepakowaniu w pudełka archiwizacyjne z tektury falistej oraz opisaniu tych pudełek,
  • 4/ ułożeniu dokumentacji według spisów w odpowiedniej kolejności na regałach,
  • 5/ sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej

 

W celu właściwego skalkulowania ceny za zamawiane usługi umożliwia się wykonawcy przed sporządzeniem oferty  przeprowadzenie wizji w miejscu przechowywania dokumentów, mającej na celu zapoznanie się ze stanem i ilością dokumentacji, sposobem archiwizowania i przechowywania dokumentów.

Podstawą realizacji usługi będzie umowa.

 


 

 

Oferty należy przesłać pocztą lub  drogą elektroniczną na adres: apolarczyk@edu.um.warszawa.pl lub złożyć w sekretariacie DBFO- budynek Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów 02-777 Warszawa Al. KEN 61, V piętro, p. 502, do godziny 15.00, do dnia 16 grudnia 2014 r.

W przypadku wysyłki Oferty pocztą, za datę dostarczenia uznaje się dzień 16.12. 2014 r.

Pliki do pobrania:

 

 


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy